c
2312111075411,223

Makler Papierów Wartościowych – Makler giełdowy z zaświadczeniem

49.00zł

Kategoria:

Opis produktu

 

 

 

 

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy). Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

 

 

 

= O kursie =

 

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z tematem i charakterem pracy „Maklera Rynków Finansowych”. Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć, lub odświeżyć swoja wiedzę z zakresu tematyki maklerskiej.
Kurs również umożliwiają zapoznanie i usystematyzowanie wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do kursu na egzaminu na maklera giełdowego. (Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów). Kurs w całości nie porusza tematów aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych.
Szkolenie z racji poruszanej tematyki i zagadnień jest doskonałym narzędziem, do przygotowania się na do egzaminu, jak również jest doskonałym narzędziem do nabycia, czy poszerzenia wiedzy z zakresu pracy „Maklera Papierów Wartościowych”. Kurs kończy się testem składającym się z 10 pytań. Nie występuje możliwość wydrukowania i pobrania kursu w formie pdf.

 

 

= Spis treści =

 

 

Giełda papierów wartościowych – jak działa?
Rodzaje indeksów – WIGR
Wybór strategii inwestowania
Zachowania inwestorów na rynku
Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Rynki akcji w Polsce
Analiza obligacji i innych instrumentów finansowych
Dźwignia finansowa, opcje, warrant
Produkty strukturalne
Analiza fundamentalna
Analiza sektorowa
Wczesna i pełna recesja
Zależności od kursu walutowego
Analiza finansowa
Rachunek przepływów pieniężnych
Analiza wskaźnikowa
Wycena akcji wycena porównawcza
Analiza techniczna
Wykresy i formacje liniowe
System transakcyjny
Analiza portfelowa

 

= O firmie =

 

 

Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.

 

Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552

Posiadamy Certyfikat Jakości usług SUS o nr DEKRA/SUS/000782
Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.
Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 70 zł)