c
356101211Bez-tytułu1Slajd2111,223

Profesjonalny Coaching z zaświadczeniem

229.00zł

Kategoria:

Opis produktu

 

 

 

 

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy). Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

 

= O kursie =

 

Kurs profesjonalnego Coachingu  to pewne wprowadzenie do szeroko rozumianego coachingu.

Program szkolenia obejmuje proces grupowy, wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, narzędzia wywodzące się z różnych koncepcji psychologicznych oraz różne ujęcia i podejścia do coachingu.

Nasze szkolenie bazuje na wiedzy doświadczonego coacha i pełne jest przykładów opartych na prawdziwych sesjach coachingowych. 

Szkolenie jest dostępne na naszej platformie edukacyjnej (po nadaniu loginu i hasła). Nie występuje możliwość wydrukowania i pobrania kursu w formie pdf.

 

 

 

= Spis treści =

 

 

Definicja coachingu

Historia coachingu

Struktura procesu coachingu

Narzędzia i techniki wykorzystywane w sesji coachingowej

Asocjacja i dysocjacja

Strategia Walta Disneya

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

Odkrywanie zasobów wg. M. Bennewicza

Technika poszukiwań obszaru

Umiejętne zadawanie pytań

Przykłady sesji coachingowych

Struktura rozmowy coachingowej

Modele rozmów coachingowych

Sposoby myślenia wg Edwarda de Bono

Analiza transaktywna wg. E. Bernea

Dilts i jego poziomy neurologiczne

Relacje oprte na postawach i potrzebch

Umiejętności coacha przydatne w pracy z klientami

Typy rozmów coachingowych

Feedback

Pytania – jako najskuteczniejsze narzędzie coachingu

Schematy językowe utrudniające sesje coachingowe

Zasady wyznaczania i realizacji celów

Etapy modelu zmian postawy i nawyków

Typy osobowości wg. Hipokratesa

Zakończenie

 

 

 

= O firmie =

 

 

 
Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.
Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552
Posiadamy Certyfikat Jakości usług SUS o nr DEKRA/SUS/000782
Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.
Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 70 zł)