Współczesny-księgowy-jak-zmienia-się-praca-w-księgowości
6781011WZÓR Dyplom_2WZÓR DyplomWZÓR_ANG_WZÓR_NIEM_

Specjalista ds. księgowości z elementami kadr i płac

249.00zł

Kategoria:

Opis produktu

 

 

Dlaczego warto z nami zdobywać wiedzę?

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy).

Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową!

Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

O szkoleniu…..

Nasz kurs rachunkowości został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś mieli już styczność z rachunkowością (np. studia), ale chcą lub potrzebują przypomnieć sobie podstawy. Odnajdą się w nim również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, i chcą samodzielnie prowadzić sprawy księgowe.
Zdobycie wiedzy i kwalifikacji do pracy w księgowości i kadrach

 

Omawiane zagadnienia ?

 

 • Rozrachunki z pozycji eksperta – porady
 • Elementy działu kadry i płace
 • Podstawy prawne rachunkowości : ustawy, akty wykonawcze, dyrektywa.
 • Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowej.
 • Podstawy zapisów w księgach rachunkowych na podstawie dokumentów.
 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe).
 • Zasady ogólne.
 • Polityka rachunkowości jednostki.
 • Rozrachunki- zasady ewidencji księgowej (dostawca-odbiorca, publiczno-prawne, z pracownikami).
 • Zasady ewidencji księgowej poszczególnych składników bilansowych:
 • Ewidencja aktywów trwałych i obrotowych
 • Kapitały/ fundusze własne przedsiębiorstwa – charakterystyka i ewidencji.
  Kapitały/ fundusze obce – charakterystyka i ewidencji.
 • Ewidencja obrotu towarowego oraz materiałów ( zapasy, rozchody, inwentaryzacja).
 • Funkcjonowanie kont wynikowych – koszty i przychody podstawowe, operacyjne, finansowe.
 • Wynik finansowy – charakterystyka i metody sporządzania rachunku zysków i strat.
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Sporządzanie podstawowego sprawozdania finansowego – terminy i rodzaje.
 • Bilans- charakterystyka i klasyfikacja aktywów i pasywów

 

Efekt jaki chcemy, żebyś miał po szkoleniu

Wiedzę z zasady prowadzenie ksiąg rachunkowych, abyś poznał zasady ewidencji podatkowej w przedsiębiorstwie, nabył umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce i poznał zagadnienia związane z obszarem kadr i płac.

 

Trochę o Nas….

Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.

Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552

Posiadamy Certyfikat Jakości usług SUS o nr DEKRA/SUS/000782
Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.
Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 65 zł)