1
29137a13931133111,223

Specjalista ds. podatkowych z zaświadczeniem

49.00zł

Kategoria:

Opis produktu

 

 

 

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy). Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

 

 

 

= O kursie =

 

 

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z tematem i charakterem pracy „Doradcy Podatkowego”. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć, lub odświeżyć – poszerzyć swoja wiedzę z zakresu podatków. 
Kurs również umożliwiają zapoznanie i usystematyzowanie wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do kursu na egzaminu na doradcę podatkowego. (Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów). Kurs w całości nie porusza zagadnień aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.                                                                   

Kurs z racji poruszanej tematyki i zagadnień prawno – podatkowych, jest doskonałym narzędziem, do przygotowania się na do egzaminu na doradcę podatkowego., oraz jest doskonałym narzędziem do nabycia, czy poszerzenia wiedzy z zakresu pracy „Eksperta podatkowego”.Kurs kończy się testem składającym się z 8 pytań. Nie występuje możliwość wydrukowania i pobrania kursu w formie pdf.

 

 

 

= Spis treści =

Teoria podatku
Odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
Ordynacja podatkowa
Krajowa Administracja Skarbowa
Wszczęcie postępowania 
Kontrola podatkowa
Szczegółowe prawo podatkowe
Podatek akcyzowy
Podatek od niektórych instytucji finansowych
Podatek tonażowy
Podatki wspólne
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Formy opodatkowania
Przychody w podatku dochodowym od os. Fizycznych
Podatki lokalne
Podatek od spadku i darowizn
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek rolny
Podatek leśny

 

 

 

 

 

 

= O firmie =

 

 

 

Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.
Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552
Posiadamy Certyfikat Jakości usług SUS o nr DEKRA/SUS/000782
Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.
Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 70 zł)