123

Specjalista ds. zamówień publicznych i przetargów

249.00zł

Kategoria:

Opis produktu

 

 

 

 

 

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy).

Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

 

Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

 

= O kursie =

 

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z tematem i charakterem pracy „Specjalisty ds. przetargów i zamówień publicznych”.
Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

 

 

Nasze szkolenia będą najbardziej wartościowe dla:
• wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach, a w szczególności występującym w przetargach na roboty budowlane lub na dostawy i usługi informatyczne,
• pracownikom kancelarii prawnych, doradcom, konsultantom pzp.
• pracowników administracji publicznej na szczeblu centralnym i samorządowym, pracowników przygotowujących i zajmujących się organizacją przetargów publicznych w instytucjach zamawiających, członków komisji przetargowych,

 

 

= Spis treści =

 

 

1. Nowe prawo zamówień publicznych
2. Wielkość progu unijnego
3. Analiza potrzeb zamawiającego
4. Wstępne konsultacje rynkowe
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – ogłoszenie i warunki zamówienia:
 Podział zamówienia na części
 Oferta wariantowa
 Katalog elektroniczny
 Wadium
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – przebieg w poszczególnych trybach
7. Czynności zamawiającego po ogłoszeniu przetargu
8. Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
9. Wybrane szczególne tryby udzielania zamówień publicznych
10. Umowy i środki ochrony prawnej
11. Przepisy prawne

 

 

= O firmie =

 

 

Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.

Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552
Posiadamy Certyfikat Jakości usług SUS o nr DEKRA/SUS/000782
Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.
Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 40 zł)