Kursy e-learningowe
slide1
slide2
slide3

Oferta dla firm

Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/00025/2017

Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552

Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.

Posiadamy Certyfikat Jakości SUS o nr. DEKRA/SUS/000782.

Online Edukacja specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.


Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia na wzorze zgodnym z wzorem MEN, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy). Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

A może chciałbyś otrzymać dyplom w wersji papierowej?
Z przyjemnością wydrukujemy dla Ciebie zalaminowane dyplomy w oryginalnej wersji (z oryginalnymi podpisami) i duplikat dyplomów potwierdzony za zgodność z oryginałem.
Razem otrzymasz komplet 3 dyplomów w 3 wersjach językowych i duplikaty tych dyplomów za cenę 70,00 zł. które dotrą do Ciebie pod wskazany adres.
Nr konta do przelewu: 47 1090 1926 0000 0001 4495 4051
Tytuł: dyplom