Kursy e-learningowe

*Informacje Dotyczące Ochrony Danych Osobowych*

*Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) chcemy poinformować, że czynności ofertowania,
transakcje handlowe, rekrutacje na kursy i szkolenia realizowane w naszej
firmie z Państwem wiążą się z koniecznością przetwarzania Państwa danych
osobowych. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystywania
Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:*
*1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Skeleton Klaudia Jasińska ul. Spółdzielcza 1, 55-002 Kamieniec Wrocławsk, NIP 611-26-25-317
*2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@skeletton.com.pl
*3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności ofertowania
i realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*
*4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych ,podmioty uczestniczące w
realizacji zlecenia oraz pracownicy Skeleton Klaudia Jasińska Centrum Szkoleniowo
uczestniczący w realizacji procesu edukacyjnego.*
*Podmioty powyższe uzyskają dostęp tylko do tych Pani/Pana danych, których
przetworzenie będzie konieczne w celu właściwego dokonania czynności
ofertowych lub transakcji handlowych.*
*5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w
oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane
przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania)*
*6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania*
*7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego*
*8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową przedstawienia oferty, zawarcia umowy oraz
świadczenia usług szkoleniowo-edukacyjnych w naszej placówce*