1
11,223

Administracja i Zarządzanie w organizacji z zaświadczeniem

49.00zł

Kategoria:

Opis produktu

 

 

 

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy). Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

= O kursie =

 

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu i mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej.  Szkolenie przygotuje Cię do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych związanych m.in. z konfliktem czy spadkiem zaangażowania pracowników. Kurs pokaże jak ulepszyć sprawność organizacyjną, poszerzy kompetencje interpersonalne oraz szeroko rozumianą wiedzę z zarządzania. Poszerzy umiejętności diagnozowania i analizowania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji.  Uzyskana wiedza podniesie prestiż i znaczenie na rynku pracy jako specjalisty w zarządzaniu jak i specjalisty organizacji. Szkolenie jest dostępne na naszej platformie edukacyjnej (po nadaniu loginu i hasła). Nie występuje możliwość wydrukowania i pobrania kursu w formie pdf.

 

= Spis treści =

 1. Propedeutyka prawa
 2. Podstawy Prawa Administracyjnego
 3. Prowadzenie akt osobowych pracownika
 4. Kultura organizacyjna
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 6. Zarządzanie zmianą
 7. Komunikacja interpersonalna
 8. Zarządzanie konfliktem w organizacji
 9. Zarządzaniem czasem pracy
 10. Audyt i kontrola
 11. Psychologia organizacji
 12. Public relations we współczesnej organizacji
 13. Przywództwo w organizacji

 

 

 

= O firmie =

 

Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.
Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552
Posiadamy Certyfikat Jakości usług SUS o nr DEKRA/SUS/000782
Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.
Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 70 zł)