DK
WZÓR Dyplom_2WZÓR DyplomWZÓR_ANG_WZÓR_NIEM_

Doradca Kredytowy/ Finansowy

239.00zł

Kategoria:

Opis produktu

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy).
Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową!
Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

 

 

 

 

 

 

= O kursie =

 

 

Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie doradztwa finansowego/kredytowego, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie. Podczas szkolenia Uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie szeroko rozumianego rynku finansowego i kredytowego. Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku doradcy kredytowego/ finansowego jest wybranie dla klienta najbardziej korzystnego kredytu z oferty bankowej dostępnej na rynku. Doradca może pracować we własnej, jednoosobowej firmie, może być zatrudniany przez bank albo niezależną firmę doradczą.

Kurs nie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.

 

 

 

Czego Cię nauczymy?

  • Pojęcie pośrednika kredytowego
  • Zakres czynności wykonywanych przez pośredników kredytowych
  • Rodzaje pośredników kredytowych
  • Model działalności pośrednika kredytowego (instytucji pożyczkowej)
  • Pośrednicy kredytowi a parabanki
  • Rynek consumer finance i rynek kredytów hipotecznych
  • Bankowość elektroniczna
  • Negocjacje i techniki pozyskiwania klientów w branży finansowej

 

 

Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.

 

 

Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552
Posiadamy Certyfikat Jakości usług SUS o nr DEKRA/SUS/000782/1

 

 

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632). Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 65 zł)