222
164a1168a2168d185a2199a21892WZÓR Dyplom_2WZÓR DyplomWZÓR_ANG_WZÓR_NIEM_

Opiekun osób starszych z elementami rehabilitacji ruchowej i aktywizacji umysłowej

209.00zł

Kategoria:

Opis produktu

 

 

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy). Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

= O kursie =

 

 

Opiekun osób starszych to szkolenie, które przygotuje Cię do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym.

Jako opiekun osoby starszej możesz pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach, pielęgnacji oraz dbaniu o zdrowie.

Możesz  również udzielać pomocy w aktywizacji umysłowej oraz poznasz podstawy i ćwiczenia jak wykonywać prostą rehabilitację ruchową ze swoim podopiecznym.

Na kursie poznasz wszystkie te zagadnienia i zrozumiesz czym jest pojęcie starości oraz zdobędziesz wiedzę ułatwiającą pracę tobie i twoim podopiecznym.

Jako opiekun osoby starszej możesz znaleźć pracę w domach i ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych.

Szkolenie jest dostępne na naszej platformie edukacyjnej (po nadaniu loginu i hasła). 

 

 

= Spis treści =

 

 

Bierny układ ruchu

Stawy

Kręgosłup i kości

Anatomia i fizjologia mięśni

Rodzaje mięśni

Mięśnie nóg

Praca mięśni i kontuzje

Układ krążenia

Krew

Choroby społeczne

Układ pokarmowy

Trawienie i wchłanianie

Układ oddechowy

Wprowadzenie do rozdziału metodyki pracy opiekuna osób starszych

Psychogeriatria

Gerontologia

Psychologiczne, medyczne i społeczne aspekty wieku starszego

Wielochorobowość

Problemy leczenia bólu i wielochorobowość

Rodzaje bólu

Odleżyny i czynniki je wywołujące

Najczęstsze miejsca występowania odleżyn

Jak leczyć odleżyny

Klasyfikacja Zakładów Opieki Zdrowotnej

Pierwsza pomoc

Łańcuch przeżycia

Problematyka starości

Metodyka pracy z seniorami

Niedobory żywienia u osób starszych

Zasady żywienia osób starszych

Zasady pielęgnowania osób starszych

Przebieranie chorego

Elementy rehabilitacji ruchowej

Psychologia pracy indywidualnej z pacjentem – aktywizacja umysłowa (ćwiczenia i techniki)

Komunikacja z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy, wzroku i słuchu

 

 

 

 

= O firmie =

Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.
Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552
Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.
Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 65 zł)