1
WZÓR Dyplom_2WZÓR DyplomWZÓR_ANG_WZÓR_NIEM_

1 kurs 2 dyplomy. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym z elementami animatora czasu wolnego z zaświadczeniem

299.00zł

Kategoria:

Opis produktu

 

 

 

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy). Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.
Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.
Szkolenie jest dostępne na naszej platformie edukacyjnej (po nadaniu loginu i hasła). Nie występuje możliwość wydrukowania i pobrania kursu w formie pdf.

 

 

= O kursie =

 

Kurs nie nadaje kompetencji zawodowych, tylko rozszerza kompetencje co stanowi uzupełnienie/ poszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci (w domu, żłobku i przedszkolu). Wymiar kursu to 80 godzin. Stanowi przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego, przygotowanie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych, przygotowanie do umiejętnego stosowania skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci, przygotowanie do współpracy z rodziną dziecka, przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy.

Kurs skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz chcą uzupełnić swoje kwalifikacje. Jak również dla osób które chcą pracować, lub uzupełnić swoja wiedzę z zakresu animatora czasu wolnego.
Szkolenie umożliwia otrzymanie 2 dyplomów: Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym oraz Animator czasu wolnego.

 

Kurs nie nadaje kwalifikacji zawodowych, ale stanowi podstawę do odbycia praktyki na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym: Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zakres programowy  szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

= Spis treści =

 

• Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki
• Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
• Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
• Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
• Kompetencje opiekuna dziecka
• Emisja głosu
• Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
• Animator czasu wolnego

 

= O firmie =

 

Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.
Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552
Posiadamy Certyfikat Jakości usług SUS o nr DEKRA/SUS/000782
Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.
Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 65 zł)