4
11,223

Profesjonalny Mediator z zaświadczeniem

49.00zł

Kategoria:

Opis produktu

 

 

 

 

 

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, w formie pdf w języku polskim, angielskim i niemieckim (dokumenty przesyłamy na Państwa adres mailowy). Na certyfikacie nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową.

Nasze szkolenia mogą pomóc w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kurs honorowany jest przez urzędy pracy, fundacje i jest pomocnym dokumentem przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE i pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

 

 

= O kursie =

 

Szkolenie „Profesjonalne Mediacje”, dostarcza wiedzy z zakresu technik i zasad przeprowadzania mediacji oraz rozwiązywania konfliktów.

Zastosowanie mediacji w życiu, biznesie i w pracy z pacjentami ma za zadanie polepszyć jakość życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w swoim środowisku.

Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z zaświadczeniem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności. Szkolenie jest dostępne na naszej platformie edukacyjnej (po nadaniu loginu i hasła). Nie występuje możliwość wydrukowania i pobrania kursu w formie pdf.

 

 

 

= Spis treści =

 

 

Definicja i znaczenie mediacji
Rodzaje relacji pomiędzy mediatorem a stronami
Zróżnicowanie mediacji
ABC mediatora
Szkoły mediacji
Mediacja w praktyce
Rola negocjacji w procesie mediacji
Planowanie mediacji
Etapy cele i zadania w trakcie sesji mediacji
Nawiązywanie kontaktów ze stronami sporu
Gromadzenie i analiza danych w mediacji
Techniki uwiarygodnienia mediatora
Procedury komunikowania się i prowadzenia wywiadów mediacyjnych
Koncepcje spotkań mediacyjnych z jednostkami lub grupą
Generowanie opcji i rozwiązywanie problemów poprzez mediacje
Negocjacje pozycyjne
Ocena zgodności standardów i kryteriów mediacji
Sposoby informowania stron o ustępstwach w negocjacjach
Wspólne wypracowanie porozumienia poprzez mediacje
Psychologiczny proces zamknięci mediacji

 

 

 

= O firmie =

 

 
Firma Online Edukacja, jest pochodną firmy Skeleton i istnieje na rynku od 2015 r. Specjalizuje się w kursach biznesowych, zawodowych, hobbistycznych i doszkalających w trybie e-learningowym. Nasza usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób pragnących zaistnieć na rynku pracy.
Online Edukacja miała przyjemność tworzyć projekty szkoleniowe dla sektora administracji państwowej, wyższych uczelni i sektora biznesowego. Współpracujemy przy tworzeniu kursów z ekspertami z doświadczeniem praktycznym.

 
Online Edukacja jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) o nr. 2.02/0002/5/2017
Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych o nr. RSPO palcówki: 274552

 
Posiadamy Certyfikat Jakości usług SUS o nr DEKRA/SUS/000782
Wpis gwarantuje Państwu rzetelność dokumentu, ponieważ po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) tzw, Zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia na wzorze MEN.
Istnieje dodatkowa możliwość otrzymania wydrukowanych dokumentów w 3 językach drogą pocztową (po uiszczeniu opłaty w wysokości 70 zł)